De begeleiding van Alydia is erop gericht bij de cliënt een proces op gang te brengen, dat leidt tot verandering en/of acceptatie. Wij gaan uit van de vraag van de cliënt en kunnen hulp bieden bij:         

  •  Anders omgaan met tegenslagen in het leven
  •  Sociale vaardigheden aanleren
  •  Trainingen, voluit leven training, mindfulness training en de training met lef.
  •  Individuele gesprekken om de mogelijkheden na te gaan op het gebied van leren en/of    werken en           vrijetijdbeteding         
  •  Dagelijkse huishoudelijke taken

 

 

Neem gerust vrijblijvend contact op:

 

Alydia Schonewille

T:06 44838443

E:info@alydia.nl

 

W:www.alydia.nl

Alydia Training & Coaching

jan van de Boschkade 5 - 8

7941 EN Meppel

Tel. 06-44838443

Kvk: 62283650
BTW:001414163B73
IBAN: NL94ABNA0118993909

 

Beeldende therapie

Voluit Leven

Mindfulness 

Compassie

Bewegend tekenen

 

 

Lid VMBN: Nr. 2015576
Lid NVBT: Nr. 102334
Lid FVB: Nr. 102334
BIG geregistreerd: 19032396930 
AGB code: - Praktijk 90063934
                   - Therapeut  90104645