Teken beweging

Een techniek die ik in mijn beeldende therapie praktijk hanteer is de tekenbewegingsmethode, Het ie een ervaringsgerichte methodiek waarin de focus word gelegd op inzicht te krijgen op jezelf, en de  wereld om je heen. Er wordt gebruik gemaakt van beeldend materialen en bewegingen om de innerlijke processen op gang te brengen, Hierbij spelen lichaam, emoties en gedachten een belangrijke rol, met als doel de eigen vaardigheden te verbeteren en/ of gedragspatronen te veranderen. Ook is het helpend bij het accepteren van wat niet te veranderen is. TBM heeft hierdoor een bevorderende werking op het lichaamsbewustzijn, de ademhaling en concentratie. Het leert je om meer oordeelvrij te reflecteren, helderder te denken en effectief communiceren.

 

Op het moment dat het lichaam, waarin oude en nieuwe informatie ligt opgeslagen, in beweging komt, kan die beweging verlengd worden door middel van teken- of schilder materiaal om zo vorm te geven op papier. De beweging, die in lijnen zijn omgezet, brengen gevoelens en gedachten naar boven. Door de herhaling ontstaat er een verdiepingsproces; de gevoelens krijgen gestalte en worden zichtbaar  omdat je ze direct op papier projecteert. Waardoor je al bewegend er verbinding mee kan gaan maken en verwerken.

Alydia Training & Coaching

jan van de Boschkade 5 - 8

7941 EN Meppel

Tel. 06-44838443

Kvk: 62283650
BTW:001414163B73
IBAN: NL94ABNA0118993909

 

Beeldende therapie

Voluit Leven

Mindfulness 

Compassie

Bewegend tekenen

 

 

Lid VMBN: Nr. 2015576
Lid NVBT: Nr. 102334
Lid FVB: Nr. 102334
BIG geregistreerd: 19032396930 
AGB code: - Praktijk 90063934
                   - Therapeut  90104645